WUDANG BAGUAZHANG: VIDEO della SCUOLA FU E SUN DI TAIJI, BAGUA e SPADA  

The school includes the study of Sun Lutang's Xingyiquan, Bagua and Taiji (this one in the Fu Zhengsong's version) . We also practice Fu Zhensong's Taijiquan , Liangyiquan, Taiji Shandian zhang (the "Taiji lightning palms") and Sixiangquan, the monumental taolu that is a compendium of Fu school.

 Fu Zhensong's grandsons: Fu Meilan Fu Wenlong  FU ZHENSONG'S GRANDSONS: FU MEILAN & FU WENLONG

    Fu Zhensong school (1) : Taijiquan  

    Fu Zhensong kungfu survey (2) 

    Fu Zhensong kungfu survey (3) 

   BOWSIM MARK (Mai Baochan) TAIJIQUAN

   BOWSIM MARK & LORIANO BELLUOMINI: FU STYLE YIN BAGUAZHANG

      SUN STYLE BAGUAZHANG ( < LI TIANJI) BY XIA BOYA

     FU FAMILY XINGYI BASHI

      FU YONGHUI, SIXIANG QUAN, THE TAIJI-LIANGYI SECTION

Miniatura

FU ZHENSONG HOMETOWN MAPO BAGUAZHANG (with some translations)

Miniatura

FU WENLONG AND FU MEILAN, MY MASTERS IN FU ZHENSONG SCHOOL

THE SVASTIKA HANDS OF SUN STYLE TAIJIQUAN (FU ZHENSONG RECENSION)

   SUN STYLE TAIJI NEI_GONG

    SUN (FU) STYLE TAIJI NEI_GONG 2

    FU STYLE MIXED PRACTICE IN A CRAMPED PLACE

    FU STYLE LONGXING BGZ DAN-CAO (single techniques)

    WUDANG TAIJI JIAN TUTORIAL

Fu Zhensong bagua yin zhang  FU ZHENSONG BAGUA YIN ZHANG

  Thumbnail

FU STYLE YIN BAGUA ZHANG

 Thumbnail

FU ZHENSONG BAGUA APPLICATIONS (24 / 05 / 2011)

  Baguazhang ; dragon form of Fu ZhensongFu Zhensong's Longxing baguazhang

   Fu Zhernsong bagua longxing tuishou  FU ZHENSONG LONGXING BAGUA TUISHOU

   Fu Zhensong longxing baguazhang combat applicationsFU ZHENSONG LONGXING BAGUAZHANG APPLICATIONS

 

    BOWSIM MARK TAIJIQUAN SHORT CLIP

 Fu Zhensong bagua-taijiquan: Liangyi quan  FU ZHENSONG'S BAGUA-TAIJIQUAN: LIANGYI QUAN (performer Fu Wenlong) 

 Fu Zhensong's Wudang Feilong jian (Flying Dragon sword)  FU ZHENSONG'S WUDANG FEILONG JIAN (FLYING DRAGON SWORD) . Performer: Fu Meilan

  Fu Zhensong's qixing jian (seven star sword)  FU ZHENGSONG'S QIXING (SEVEN STARS) SWORD

    FU ZHENGSONG'S BAGUA XUANFENG DAO (CYCLONIC BROADSWORD)

       FU ZHENSONG LONGXING BAGUA TUISHOU (DRAGON FORM BAGUA PUSHING HANDS) :  

Lorena-Andrea

  Thumbnail  FU ZHENSONG STYLE ZONGHE NEIJIA QUAN (COMBINED INTERNAL BOXING) 1995

 Sun Lutang taijiquan, Fu Zhensong version, review by Fu Meil  SUN STYLE TAIJIQUAN: FU MEILAN REVIEWS SOME MOVEMENTS

   Sun Lutang Taijiquan, Fu Zhensong version, short form SUN LUTANG TAIJIQUAN (FU ZHENSONG VERSION) SHORT FORM

  Miniatura

 FU STYLE XINGYI BASHI (Nov. 2011)

  Miniatura

Thumbnail

 SUN STYLE BAGUAZHANG

 

 

BAGUA TAIJIQUAN (Scuola Fu Zhensong)

 

SUN STYLE TAIJIQUAN, FESTIVAL DELL'ORIENTE, CARRARA, OCT. 2016

 

  SUN STYLE TAIJIQUAN SHORT FORM 

SUN STYLE (FU STYLE) TAIJI TWO MAN SET

 FU STYLE MIXED KUNGFU IN A CRAMPED PLACE (in Cortina d'Ampezzo) 

 

 5 VIDEOS ON BASICS AND APPLICATIONS OF SUN STYLE TAIJIQUAN

    sun style taiji zhanzhuang.mpg  a] SUN STYLE TAIJI-BAGUA ZHANZHUANG

    Channel Icon  b] spiraling energy and stances                                                                                              

   sun lutang taijiquan power exercises  c] power exercises

   sun lutang taijiquan fu zhensong version,  short two man set  d] SUN SHI TJQ SHORT COMBAT FORM

     e] SUN SHI TAIJIQUAN FIGHTING TRAINING

 Thumbnail   OLD: TRAINING IN FU ZHENSONG BAGUA:LORIANO BELLUOMINI & SANDRO   FRANCI (1991?)

 NEIJIA (INTERNAL SCHOOL) THREE MASTERS, 1987

 Miniatura

 WUDANG SWORD (SHANGHAI 1991)

 Thumbnail

LEARNING WUDANG TWO MAN SWORD IN SHANGHAI

 

      SPADA WUDANG A DUE (TAOLU 1 e 2) 

  SPADA WUDANG A DUE (TAOLU 1)

  WUDANG TAIJI SWORD

 

HOMEPAGE